معنی و ترجمه کلمه گوشت یا خوراک لذیذ به انگلیسی گوشت یا خوراک لذیذ یعنی چه

گوشت یا خوراک لذیذ

dainty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها