معنی و ترجمه کلمه گوشت یا پوست آویخته به انگلیسی گوشت یا پوست آویخته یعنی چه

گوشت یا پوست آویخته

lob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها