معنی و ترجمه کلمه گوشخراشى به انگلیسی گوشخراشى یعنی چه

گوشخراشى

stridency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها