معنی و ترجمه کلمه گوشه انزوا اختیار کردن به انگلیسی گوشه انزوا اختیار کردن یعنی چه

گوشه انزوا اختیار کردن

seclude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها