معنی و ترجمه کلمه گوشه گیر به انگلیسی گوشه گیر یعنی چه

گوشه گیر

dissociable
eremite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها