معنی و ترجمه کلمه گوشى تلفن و غیره که به وسیله گیره بر روى گوش ثابت مى شود به انگلیسی گوشى تلفن و غیره که به وسیله گیره بر روى گوش ثابت مى شود یعنی چه

گوشى تلفن و غیره که به وسیله گیره بر روى گوش ثابت مى شود

head phone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها