معنی و ترجمه کلمه گوشى تلفن به انگلیسی گوشى تلفن یعنی چه

گوشى تلفن

earphone
telephone receiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها