معنی و ترجمه کلمه گوشک ماهى به انگلیسی گوشک ماهى یعنی چه

گوشک ماهى

branchia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها