معنی و ترجمه کلمه گوشیار به انگلیسی گوشیار یعنی چه

گوشیار

acousticon
monitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها