معنی و ترجمه کلمه گوش خیزک به انگلیسی گوش خیزک یعنی چه

گوش خیزک

earwig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها