معنی و ترجمه کلمه گوش درد به انگلیسی گوش درد یعنی چه

گوش درد

earache
otitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها