معنی و ترجمه کلمه گول زننده به انگلیسی گول زننده یعنی چه

گول زننده

deceptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها