معنی و ترجمه کلمه گونى پر از شن به انگلیسی گونى پر از شن یعنی چه

گونى پر از شن

sandbag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها