معنی و ترجمه کلمه گوى بازى میزى به انگلیسی گوى بازى میزى یعنی چه

گوى بازى میزى

billiards

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها