معنی و ترجمه کلمه گویچه مانند به انگلیسی گویچه مانند یعنی چه

گویچه مانند

corpuscular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها