معنی و ترجمه کلمه گچ برى بخارى به انگلیسی گچ برى بخارى یعنی چه

گچ برى بخارى

chimneypiece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها