معنی و ترجمه کلمه گچ برى موجى به انگلیسی گچ برى موجى یعنی چه

گچ برى موجى

cyma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها