معنی و ترجمه کلمه گچ درزیگران به انگلیسی گچ درزیگران یعنی چه

گچ درزیگران

french chalk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها