معنی و ترجمه کلمه گچ ویژه شکسته بندى و قالب گیرى به انگلیسی گچ ویژه شکسته بندى و قالب گیرى یعنی چه

گچ ویژه شکسته بندى و قالب گیرى

plaster of paris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها