معنی و ترجمه کلمه گچ یا صابون خیاطى مخصوص علامت گذارى روى پارچه به انگلیسی گچ یا صابون خیاطى مخصوص علامت گذارى روى پارچه یعنی چه

گچ یا صابون خیاطى مخصوص علامت گذارى روى پارچه

tailor's chalk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها