معنی و ترجمه کلمه گیاهانى نظیر شبدر که جهت تقویت زمین کشت مى شوند به انگلیسی گیاهانى نظیر شبدر که جهت تقویت زمین کشت مى شوند یعنی چه

گیاهانى نظیر شبدر که جهت تقویت زمین کشت مى شوند

green manure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها