معنی و ترجمه کلمه گیاهان گندمى به انگلیسی گیاهان گندمى یعنی چه

گیاهان گندمى

cereal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها