معنی و ترجمه کلمه گیاه بالا رونده و پیچى به انگلیسی گیاه بالا رونده و پیچى یعنی چه

گیاه بالا رونده و پیچى

flagellum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها