معنی و ترجمه کلمه گیاه چند لپه به انگلیسی گیاه چند لپه یعنی چه

گیاه چند لپه

polycotylledon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها