معنی و ترجمه کلمه گیاه یا جانور دورگه به انگلیسی گیاه یا جانور دورگه یعنی چه

گیاه یا جانور دورگه

hybrida

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها