معنی و ترجمه کلمه گیتى و نظام آن به انگلیسی گیتى و نظام آن یعنی چه

گیتى و نظام آن

cosmos

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها