معنی و ترجمه کلمه گیج و سردر گم کردن به انگلیسی گیج و سردر گم کردن یعنی چه

گیج و سردر گم کردن

riddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها