معنی و ترجمه کلمه گیرندگى به انگلیسی گیرندگى یعنی چه

گیرندگى

pathos

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها