معنی و ترجمه کلمه گیره اى که با آن لباس هارا روى بند نگه مى دارند به انگلیسی گیره اى که با آن لباس هارا روى بند نگه مى دارند یعنی چه

گیره اى که با آن لباس هارا روى بند نگه مى دارند

clothespin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها