معنی و ترجمه کلمه گیره فنرى به انگلیسی گیره فنرى یعنی چه

گیره فنرى

snap

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها