معنی و ترجمه کلمه گیره چهارچوب پارچه خشک کنى به انگلیسی گیره چهارچوب پارچه خشک کنى یعنی چه

گیره چهارچوب پارچه خشک کنى

tenterhook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها