معنی و ترجمه کلمه گیسو را درتور بستن به انگلیسی گیسو را درتور بستن یعنی چه

گیسو را درتور بستن

snood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها