معنی و ترجمه کلمه یائسگى به انگلیسی یائسگى یعنی چه

یائسگى

menopause

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها