معنی و ترجمه کلمه یاخته بیگانه خوار درشت به انگلیسی یاخته بیگانه خوار درشت یعنی چه

یاخته بیگانه خوار درشت

macrophage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها