معنی و ترجمه کلمه یاخته حساس نسبت به نور به انگلیسی یاخته حساس نسبت به نور یعنی چه

یاخته حساس نسبت به نور

photocell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها