معنی و ترجمه کلمه یادداشت نوشتن به انگلیسی یادداشت نوشتن یعنی چه

یادداشت نوشتن

annotate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها