معنی و ترجمه کلمه یاد آورى کننده به انگلیسی یاد آورى کننده یعنی چه

یاد آورى کننده

reminder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها