معنی و ترجمه کلمه یارى نمودن به انگلیسی یارى نمودن یعنی چه

یارى نمودن

friend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها