معنی و ترجمه کلمه یاوه گفتن به انگلیسی یاوه گفتن یعنی چه

یاوه گفتن

babble
tittle tattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها