معنی و ترجمه کلمه یخچال طبیعى به انگلیسی یخچال طبیعى یعنی چه

یخچال طبیعى

glacier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها