معنی و ترجمه کلمه یرقان به انگلیسی یرقان یعنی چه

یرقان

icterus
jaundice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها