معنی و ترجمه کلمه یورتمه کوتاه به انگلیسی یورتمه کوتاه یعنی چه

یورتمه کوتاه

jog trot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها