معنی و ترجمه کلمه یونانى به انگلیسی یونانى یعنی چه

یونانى

grecian
greek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها