معنی و ترجمه کلمه یکرشته تزیینات موجى ساختمان به انگلیسی یکرشته تزیینات موجى ساختمان یعنی چه

یکرشته تزیینات موجى ساختمان

strigil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها