معنی و ترجمه کلمه یکپارچه سازى ناهمگون به انگلیسی یکپارچه سازى ناهمگون یعنی چه

یکپارچه سازى ناهمگون

heterointegration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها