معنی و ترجمه کلمه یک جور تورى ظریف به انگلیسی یک جور تورى ظریف یعنی چه

یک جور تورى ظریف

mignonette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها