معنی و ترجمه کلمه یک جور عرق آلبالو به انگلیسی یک جور عرق آلبالو یعنی چه

یک جور عرق آلبالو

kirsch


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها