معنی و ترجمه کلمه یک جور کلاه چهارگوش که کشیشان کلیساى کاتولیک روم بر سر مى گذارند به انگلیسی یک جور کلاه چهارگوش که کشیشان کلیساى کاتولیک روم بر سر مى گذارند یعنی چه

یک جور کلاه چهارگوش که کشیشان کلیساى کاتولیک روم بر سر مى گذارند

biretta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها