معنی و ترجمه کلمه یک ردیف به انگلیسی یک ردیف یعنی چه

یک ردیف

single file

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها