معنی و ترجمه کلمه یک زنى به انگلیسی یک زنى یعنی چه

یک زنى

monogamy
monogyny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها